Yurtdışında Yaşamak İçin Hangi Ülkeye Yerleşelim?

05/04/2017

Seyahat yazılarımızın yanında, son zamanlarda herkesin bir araya geldiğinde konuştuğu popüler konu haline gelen başka ülkeye, yaşam, iş için yerleşmek veya göçmen olarak gitmek, yeni bir hayat kurmak isteyenlere ülkeler ve öne çıkan özellikleri konusunda fikir vereceğini düşündüğüm yeni bir yazı dizisine başlamaya karar verdim. 

 

Yazı iki bölümden oluşuyor,
Bölüm 1 : Dünyanın en yaşanabilir ülkeleri nereleridir, neden?

Bölüm 2 : Göçmenlikte tercih edilen ülkeler nereleridir, neden?

 

 

Bölüm 1 : Dünyanın En Yaşanabilir Ülkeleri

 

Bu sıralama için iki farklı kaynağın verilerini sizinle paylaşacağım.

Birincisi, US News tarafından her yıl yayınlanan, dünyanın en yaşanabilir ülkeler listesi.

Bir ülkenin başarısını ve buna bağlı zenginliğini oluşturan 3 şey; politikalar, bu politikaları yönlendiren insanlar, çevreyi ve bakış açısını şekillendiren tarihidir. Küreselleşme de, bir ülkenin varlığını fiziksel sınırların ötesine taşır ve aşağıdaki sıralama bir ülkenin değerini sabit metrikler dışında anlamaya çalışmaktadır.

Çalışmanın Metodolojisi : Marka ve Strateji şirketi BAV ve Pensilvanya Üniversitesi Wharton İşletme okulu tarafından hazırlanan, puanlama ve derecelendirme yapılabilmesini sağlayan bir modelleme ile oluşturulmuş anket ile yapılıyor. 9 alt başlığı olan sıralamada, her alt sıralama puanının toplam en iyi ülkeler skorundaki ağırlığının belirlenmesi için IMF tarafından raporlanan kişi başı GSYH satınalma gücü paritesi, kapsayıcı refah ölçütü ile korele edilmiş.

 

Çalışmadaki Alt Başlıklar :

1. Macera : Arkadaşlık, eğlence, hoş ortam ve doğallık.

2. Vatandaşlık : İnsan haklarını, çevreyi, cinsiyet eşitliğini, ilericiliği, dini özgürlüğü, mülkiyet haklarına saygıyı, dengeli dağıtılmış politik gücü ve güvenilirliği ifade etmektedir.

3. Kültürel etki : Kültürel anlamda eğlencenin yeri, modayı ve trendi takip eden

4. Girişimcilik : Eğitimli nüfus, çevreci, girişimci, iyi gelişmiş altyapı, iyi geliştirilmiş yasal çerçeve, dünyanın geri kalanına kolay erişim

5. Yönlendiricilik : Farklı, ayırt edici, dinamik ve benzersiz

6. Miras : Kültürel açıdan erişilebilir, zengin bir tarihe sahip, birçok kültürel cazibe merkezi ve zengin mutfağı olan

7. İş kurma ortamı : Ucuz üretim maliyetleri, olumlu vergi ortamı şeffaf hükümet uygulamaları ve bürokrasi.

8. Güç : Lider, ekonomik ve siyasi açıdan etkili, güçlü ordu ve güçlü uluslararası ittifaklar

9. Yaşam Kalitesi : İyi bir iş piyasası, gelir eşitliği, ekonomik istikrar, iyi geliştirilmiş eğitim ve sağlık sistemleri

 

36 ülkede 21.372 kişi ile gerçekleştirilen anket çalışmasının değerlendirilmesi sonucu 2017 yılı listesi aşağıdaki gibi oluşuyor. Listedeki ülkelerin, öne çıkan özellikleri ile hangi alt başlıklarda ön sıralarda olduğunu da paylaşıyorum.

 

2017 Yılının En Yaşanabilir İlk 20 Ülkesi

1. İsviçre : Listeye 2017 yılında girmiş. İsviçre' de işsizlik oranı çok düşük bunun yanında nitelikli iş gücüne, kişi başına düşen yüksek GSHY' ye sahip olduğunu biliyoruz. Güçlü ülke ekonomisi, düşük kurumlar vergisi oranı, gelişmiş finansal hizmetler ve yüksek teknoloji ürün imalatındaki liderliği ile desteklenmekte ama yaşam için pahalı bir ülke. Çalışmayı düşünür ve bir iş bulursanız o zaman süper olur.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; vatandaşlık ve iş kurma ortamında 3. sırada, girişimcilikte 5, yaşam kalitesinde 6. sıradadır.

2. Kanada : 2016 yılındaki yeri değişmemiş. Rusya' dan sonra dünyanın en büyük ülkesi. Göçmen ağırlama konusunda repütasyonu yüksek. Yüksek yaşam standartına sahip, yüksek teknolojili sanayi toplumu. Kışı biraz uzun ama bahar ve yazda da her rengi görebileceğiniz bir doğası var. İdeal ötesi bir ülke diyebilirim.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; yaşam kalitesinde 1. sırada, vatandaşlıkta 4, girişimcilik ve iş kurma ortamında 7. sıradadır.

3. İngiltere : 2016 yılındaki yeri değişmemiş. Uluslararası ekonomi, siyasi, bilimsel ve kültürel etkiye sahip oldukça gelişmiş bir ulus. Londra, önemli bir uluslararası finans merkezi ve dünyanın en çok ziyaret edilen şehridir. Bankacılık ve turizm endüstrileri ülkenin ekonomik büyümesinin büyük bölümünü yürüten hizmet sektörünün parçalarıdır. İngiliz aksanı herkesi kendine çekiyor, iyi bir aksan için bile tercih edilebilir:)

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; girişimcilik ve güçte 4. sırada, kültürel etkide 5, miras ve yaşam kalitesinde 12. sıradadır.

4. Almanya : 2016 yılındaki sıralamada 1. sırada idi. AB' nin en kalabalık ülkesi, en büyük ekonomisi. Doğu ve batı Almanya'nın birleşmesinden sonra uluslararası toplumdaki rolü giderek artmıştır. Hizmet sektöründe, telekominikasyon, sağlık ve turizm ile sanayi ve tarım önemli ekonomik sektörlerdendir. Almanya, dünyanın en popüler göç yerlerinden biridir. Kültürel açıdan da önde gelen ülkelerdendir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; girişimcilikte 1. sırada, güçte 5, vatandaşlık ve yaşam kalitesinde 10. sıradadır.

5. Japonya : 2016 yılındaki sıralamada 7. sırada. Dünyada en çok okuyan ve teknik alanda en çok gelişmiş ülkelerinden biridir. Anayasal monarşisi olan bir parlementer hükümeti vardır. Dünyanın en büyük 3. ekonomisine sahip, otomobil, elektronik cihaz ve çelikte dünyanın en büyük ekonomileri arasındadır. Hizmet sektörü, GSMH ve istihdam açısından ülkenin en yüksek oranını oluşturmaktadır. Vizesiz gidilebilen ülkelerdendir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; girişimcilikte 2. sırada, yönlendiricilikte 5, kültürel etkide 6., güçte 7. sıradadır.

6. İsveç : 2016 yılındaki sıralamada 5. sırada. Dünyadaki en uzun ömür beklentisine sahip ülke. Sağlık sistemi ve eğitim ücretsiz. Çevre duyarlılığı yüksek olan İsveç' in çöplerinin hemen hepsi geri dönüştürülmekte. İsveçliler, dünyanın en cömert insanlarındanmış, her yıl GSMH' sının 1% ini insani yardım programlarına bağışlıyorlarmış. Nüfusunun 10%' u mültecilerden oluşmakta.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; vatandaşlıkta ve yaşam kalitesinde 2. sırada, girişimcilik ve iş kurma ortamında 6. sırada, kültürel etkide 9. sıradadır.

7. ABD : 2016 yılındaki sıralamada 4. sırada. Bildiğimiz Amerika, dünyanın en büyük ekonomisi olup GSMH'ya göre dünyanın en zengin ülkesidir. İş fikri olanlara yardımcı olması açısından, ABD'nin en önemli ihracat kalemleri arasında bilgisayar, elektrikli makina, otomobil, kimyasal ürünler, gıda, canlı hayvan ve askeri teçhizat var. Dünyanın en iyi eğitim veren üniversitelerine ev sahipliği yapar. 

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; Dünyanın en güçlü ülkesi, girişimcilik ve kültürel etkide 3. sırada, vatandaşlıkta 16. sıradadır.

8. Avustralya : 2016 yılındaki sıralamada 6. sırada. Son on yıl içinde ingilizce konuşan ülkelerden aldığı göç (asya ülkeleri ağırlıklı) ülkenin demografik profilini değiştirdi ve popüler kültürünü etkiledi. GSMH ve kişi başına düşen gelir olarak zengin ülkeler sınıfında. Ekonomisi, hizmet ve emtia ihracatı ile şekillenmekte. Yaşam ömrü beklentisi yüksek olan ülkede, spor faaliyetlerine katılım oranı ve çevre duyarlılığı da yüksek. 

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; yaşam kalitesinde 4. sırada, vatandaşlıkta 8. sırada, macera ve girişimcilikte 9. sıradadır.

9. Fransa : 2016 yılındaki sıralamada 8. sırada. Hepimizin bildiği  gibi dünyanın en eski ülkelerinden biri olarak zengin bilim, siyaset, ekonomi ve kültüre sahiptir. Birey haklarını savunan ilk uluslardan biridir. Bugün Fransa' da yasama, yürütme ve yargı alanlarına ayrılmış güçlü bir demokrasi var. GSMH ve kişi başına düşen gelir olarak zengin ülkeler sınıfında olan ülke, eğitim, sağlık, emeklilik haklarını garanti altına almakta. Fransız ekonomisi, özel girişim ve devlet katılımının karışımıdır. Turizm, ekonomiye büyük katkı yapar. Diğer büyük ekonomik sektörler arasında sanayi, tarım, enerji ve savunma bulunmaktadır. Savunma sanayi ile ilgili iş yapmak isteyenler için dünyanın en büyük silah ihracatçısı ülkelerindendir. 

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; kültürel etkide 2. sırada, mirasta 4, güçte 6. sırada, macera ve vatandaşlıkta 14. sıradadır.

10. Norveç : Listeye 2017 yılında girdi. Viking döneminde İzlanda ve Grönland' da yerleşim yerlerini kuran Norveçliler, 1905 yılında referandumla İsveç' ten ayrıldı. Norveç, canlı bir özel sektöre sahip yüksek gelirli bir ülke. Dünyanın önde gelen petrol ihracatçılarından. Yüksek öğretim çoğunlukla ücretsiz, kişi başı yayınlanan kitap sayısında dünyada lider olan Norveç geleneklerini bugüne kadar korumayı başarmıştır.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; vatandaşlıkta 1. sırada, yaşam kalitesinde 5. sırada, iş kurma ortamında 9. sırada, girişimcilikte 14. sıradadır. Norveç hakkında daha önce yazdığımız yazımıza buradan, göçmenlik hakkında bilgi isterseniz de buradan ulaşabilirsiniz.

11. Hollanda : 2016 yılındaki sıralamada 9. sırada. Hollandalılar, ötanazi, uyuşturucu, kürtaj, fahişelik konusunda liberal görüşlere sahiptirler. 2001 yılında eşcinsel evliliğe izin veren ilk ülkedir. Ülke, mikroskop, teleskop, termometre ve Rembrandt ile Van Gogh' un doğum yeridir. Anayasal monarşi altında seçilmiş parlemento ile yönetilen Hollanda' da 32.000 km bisiklet yolu vardır. Dünyanın önde gelen tarım ihracatçılarından biri olup ticaret fazlası vermektedir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; vatandaşlık 7. sırada, yaşam kalitesinde 8. sırada, girişimcilik ve iş kurma ortamında 10. sıradadır.

12. Danimarka : 2016 yılında sıralamada 10. sırada. Danimarka'nın başkenti Kopenhag, İskandinavya'nın en büyük uluslararası havaalanı, aktif bir limanı ve İsveç' in Malmö şehrine kara ve demiryolu ile bağlanan Oresund köprüsüne sahip önemli bir merkezdir. Danimarka hükümeti son derece istikrarlı ve çok şeffaf olarak algılanmaktadır. Ülkede sağlık hizmeti ve yüksek öğrenim ücretsiz. Danimarka, gıda işleme, turizm, demir çelik ve makina üretimi gibi birçok endüstriye sahip. İşsizliği azaltmak için, esnek çalışma saatleri modelini iş gücü politikası haline getirmiştir. Gelir vergisi oranında dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; yaşam kalitesinde 3. sırada, iş kurma ortamında 4. sırada, vatandaşlıkta 6. sırada, girişimcilikte 12. sıradadır.

13. Finlandiya : Listeye 2017 yılında girdi. Finlandiya iki dilli bir ülke olup Fince ve İsveççe resmi dilleridir. Eğitim konusunda uluslararası bir lider. Sivil haklar, basın özgürlüğü ve yaşam kalitesi performansı yüksektir. Nordik komşuları gibi sosyal güvenlik ağlarına ve kamu hizmetlerine önemli miktarda harcama yapmaktadır. Son dönemde, ihracatının düşmesi ve yaşlanan nüfusuyla refah devleti modelini nasıl sürdürebileceği sorunuyla karşılaşmaktadır.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; vatandaşlık ve iş kurma ortamında 5. sırada, yaşam kalitesinde 7. sırada, girişimcilikte 11. sıradadır. 

14. Yeni Zelanda : 2016 yılında sıralamada 11. sırada. 1907 yılında bağımsızlığı sonrası etkileyici bir büyüme ve dönüşüm geçirmiştir. Süt, koyun, sığır eti, kümes hayvanları, meyve, sebze ve şarapta ihracatı çok yüksektir. İmalat ve turizm sektöründe gelişmiştir. Eğitim harcamasının GSYİH oranında 7,4% ile dünyanın en yüksek oranına sahiptir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; macerada 6. sırada, iş kurma ortamında 8. sırada, vatandaşlık ve yaşam kalitesinde 9. sıradadır.

15. Singapur : 2016 yılındaki yeri değişmemiş. Dünyanın en yoğun çalışan limanlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. 1965 yılında Malezya Federasyonu'ndan ayrılıp Singapur Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan etti. Bugün, dünya çapında katı yasalar ve sıkı düzenlemelerle tanınan muhafazakar parlamenter cumhuriyet altında yönetilmektedir. Değişik konularda ağır cezaları var örneğin sakız çiğnemek, sokağa çöp atmak gibi. Asya'nın 4 kaplanından biri olup son yıllarda müthiş bir gelişme göstermiştir. Elektronik ve ilaç endüstrisinde inovatiftir. İşsizlik çok düşük, kişi başı milli gelirde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Singapur yoğun nüfusludur, yüksek katlı şehirleşmeye sahiptir ve hesaplamalara göre 2030' da nüfusunun yarısı göçmen olacaktır. Dört resmi dili, mandarince, ingilizce, malay ve tamildir. Vizesiz gidilebilen ülkelerdendir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; yönlendiricilikte 2. sırada, girişimcilikte 8. sırada, iş kurma ortamında 11. sırada, kültürel etkide 13. sıradadır.

Singapur hakkında daha önce paylaştığımız yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

16. İtalya : 2016 yılında sıralamada 13. sırada. Dünyaca ünlü coğrafi güzelliği ve mutfağı ile yılda 40 milyondan fazla turist çekmektedir. Avrupa bölgesinin 3. büyük ekonomisi olan İtalya' nın ana ihracat kalemleri, makina ve nakliye ekipmanları, kimyasallar, konfeksiyon ve şaraptır. Ülkedeki ekonomi yavaşlamış durumdadır ve genç işsizlik-kadın işsizliği artmaktadır. 

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; miras ve kültürel etkide 1. sırada, macerada 2. sırada, vatandaşlık ve girişimcilikte 20. sıradadır.

17. Lüksemburg : 2016 yılında sıralamada 14. sırada. 570.000 nüfuslu, kuzey Avrupa' da Belçika, Fransa ve Almanya arasında kalan dünyanın en küçük ülkelerinden biri olup Katar'dan sonra da kişi başına düşen gelire göre dünyanın en zengin ülkesidir.  Finans sektörü ve özel bankacılık ekonomiye büyük katkı yapmaktadır, finansçılar için iyi bir adres olabilir. Vergi cenneti olarak bilinmektedir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; iş kurma ortamında 2. sırada, vatandaşlıkta 13., yaşam kalitesinde 14., girişimcilikte 17. sıradadır.

18. Avusturya : 2016 yılında sıralamada 12. sırada. Avusturya, kültür açısından zengin, yüksek gelirli bir orta Avrupa ülkesidir. En büyük ticaret partneri Almanya'dır. Eğitim ücretsizdir. Ülkenin önde gelen sektörleri, hizmet, sanayi ve tarım olup Avusturya önemli bir kış turizmi merkezidir.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; yaşam kalitesinde 11. sırada, vatandaşlıkta 12. sırada,  iş kurma ortamında 16., girişimcilikte 18. sıradadır. 

19. İspanya : 2016 yılında sıralamada 16. sırada. Tarihte eski denizcilik gücüyle sömürgeci olmuş ve bunun sonucu kazandıkları serveti yemekten sanayi devriminde geri kalmışlardır. İspanya, zengin tarihi ve turizmi ile ön plana çıkmakta. İhracat kalemlerinde tekstil, makina, ayakkabı, zeytin ve şarap ilk sıralarda yer almakta. 2009 sonrası yaşanan ekonomik durgunlukta işsizlik 25% ' lere kadar çıktı. İşgücü, emeklilik, sağlık, vergi ve eğitim reformlarını uygulayarak krizden çıkmaya çalışıyor.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; mirasta 2. sırada, macerada 3. sırada, kültürel etkide 4. sırada, vatandaşlıkta 17. sırada, girişimcilik ve yaşam kalitesinde 21. sıradadır.

20. Çin : 2016 yılında sıralamada 17. sırada. Dünyanın en eski uygarlığına ev sahipliği yapan Çin, en kalabalık ülke ve toprak bakımından en büyük 3. ülke. Yaklaşık 300 yerel dil kullanılmakta, resmi dili mandarin çincesidir. 1978 sonrası yapılan reformlarla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuş, bugün dünyanın en büyük 2. ekonomisi konumuna gelmiştir. Doğal kaynaklarla dengeli nüfus artışı, artan gelir eşitsizliği, ülke çapında kirliliğin artması en büyük sorunlarıdır. İnternet kullanımında sıkı kontrol vardır. Siyasi özgürlük ve medya özgürlüğünde sıralamaların sonlarındadır.

Alt başlıklardaki en iyi ülkeler sıralamasında; Dünyanın en güçlü ülkesi sıralamasında 3., yönlendirmede 4. sırada, mirasta 10, girişimcilikte 16, yaşam kalitesinde 20, vatandaşlıkta 40, iş kurma kolaylığında 45. sıradadır. 

 

Yukarıda yer alan US News'in En Yaşanılabilir Ülkeler Listesinden sonra her yıl yayınlanan, Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Listesi burada.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Avrupa'nın En Güzeli: PARİS

Japonya'dan akılda kalan 10

Japonya'ya taşınalım mı?

Japonya'ya giriş

Mexico City: Taco, tequila ve tarih şehri

1/1
Please reload

Bunlar da ilginizi çekebilir:
Broklyn Köprüsü
Gece Şehir Trafik
Çöl yolu
Rio de Janeiro at Night
Gün batımı kanat
  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon
  • Black Instagram Icon